Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është një institucion publik dhe i specializuar që zotëron aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për t’u përdorur si referencë për të gjitha gjurmueshmëritë e matjeve në Shqipëri.

RRETH NESH

Metrologjia është shkenca e matjeve dhe përbën një nga komponentët e infrastrukturës së cilësisë të nevojshme në ç’do vend të zhvilluar pasi ka një ndikim të rëndësishëm tek standardet… me shume

MENAXHIMI I CILESISE

Objektivi i politikës së cilësisë të DPM është krijimi, koordinimi dhe menaxhimi i sistemit Kombëtar të Metrologjisë në Republikën e Shqipërisë.Që prej vitit 2008, DPM ka implementura sistemin e menaxhimit të cilësisë… me shume 

MBROJTJA E KONSUMATORIT

Një ndër misionet e Drejtorise së Përgjithshme të Metrologjisë është mbrojtja e konsumatorëve, nëpërmjet organizimit të kontrollit të instrumenteve matës në fushat e transaksioneve zyrtare dhe tregtare… me shume

Metrologjia

Legjislacioni

Certifikata

Adresat

Lajmet e fundit

Sherbimet qe kryhen nga Strukurat e DPM-se

 • Verifikime të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar;
 • Miratime të tipit të instrumenteve mates;
 • Autorizime për kryerjen e shërbimeve metrologjike;
 • Njohje e miratimit të tipit të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar.

Sektoret e sherbimeve

 • Sektori i Shërbimeve nr.1 (Qendra Rajonale Tiranë)
  Adresa: Rr. Sami Frashëri, nr. 33, Tiranë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 2 (Qendra Rajonale Fier)
  Adresa: Lagjia 1 Maji, zona sizmike, Fier
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 3 (Qendra Rajonale Veriore) 
  Adresa: Ishull Lezhë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 4 (Qendra Rajonale Korçë)
  Adresa: Blloku i ri i sportit, pranë Dorkas
 
 
car rental tirana real estate saranda