Aktivitet Trajnues me temë: “Përcaktimi i pasigurisë në matje sipas metodës GUM”

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006
tetor 17, 2016
Aktivitetet e DPM-se per periudhen Maj-Korrik 2017
maj 30, 2017

Në kuadër të bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithshme të  Metrologjisë dhe Institutit Gjerman “Physikalisch-Technische Bundesanstalt” (PTB), në datat 23-24 Nëntor 2016, pranë ambjenteve të DPM-së  u zhvillua Aktiviteti Trajnues me temë: “Përcaktimi i pasigurisë në matje sipas metodës GUM”. Lektore e këtij trajnimi ishte Znj. Majlinda Hoxha, eksperte e  jashtme e metrologjisë dhe pjesëmarrës ishin specialistë të Drejtorisë së Metrologjisë Shkencore dhe Industriale të DPM-së.

Trajnimi u orientua në matjet elektrike dhe termometrisë i shoqëruar me seanca teorike, praktike dhe diskutime me pjesëmarrësit. Në fund të trajnimit për specialistët u shpërndanë certifikata pjesëmarrje.

Trajnimi është pjesë e planit të aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të një projekti të mundshëm bilateral afat gjatë me temë: “Proposed bilateral support – metrology”, në ndihmë të zhvillimit të mëtejshëm të metrologjisë shqiptare

Shpërndani në rrjete sociale: