Aktivitetet e DPM-se per periudhen Maj-Korrik 2017