admin-dpm

e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA

  » Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme

  » Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Guidë për Metrologjinë, Certifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi

  » Guidë për Metrologjinë, Certifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

“Hyrje në Mbikqyrjen e Tregut të Instrumenteve Matës dhe Kontrolli i produkteve të parapaketuara”

Në kuadër të bashkëpunimit mes Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë dhe Institutit Gjerman “Physikalisch-Technische Bundesanstalt” (PTB), në datat 29 Janar – 1 Shkurt u zhvillua aktiviteti […]