admin-dpm

e hënë , der 17. tetor 2016

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006

Qe prej vitit 2008 Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 “Kerkesa te Pergjithshme […]
e mërkurë , der 21. shtator 2016

Pjesmarrje e Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë ne aktivitetin e EURAMET-it M.FF-K4.1.2016 ‘‘Ndërkrahasim volumor për enë 20 L’’

Sektori i Volumeve  në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë, është duke marrë pjesë në aktivitetin e Euramet-it, përkatësisht në ndërkrahasimin kyc ‘Ndërkrahasim volumor për enë 20 […]
e enjte , der 28. korrik 2016

Testimi i instrumenteve mates te alkoolit ne frymemarrje

Ne datat 16 -17 Qershor  2016 prane ambjenteve te Drejtorise te Pergjithshme te Metrologjise u zhvillua nje trajnim dy ditor me fokus ‘’Testimi i instrumenteve mates […]
e mërkurë , der 29. qershor 2016

Newsletter Qershor

Newsletter Qershor 2016