Buletini metrologjik Nr. 1, 2021

Trajnimin me teme ”Konformiteti i parapaketimeve me kerkesat metrologjike”
qershor 17, 2021
buletini metrologjik 2022
Buletini Metrologjik Nr. 1, 2022
prill 1, 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e parë zyrtar metrologjik të vitit 2021.

 

Buletini Metrologjik Nr.1 Shtator_2021

Shpërndani në rrjete sociale: