Buletini Metrologjik Nr. 1, 2022

Buletini metrologjik Nr. 1, 2021
prill 1, 2022
dita boterore e metrologjise 2022
Dita Botërore e Metrologjisë: 20 maj 2022
maj 4, 2022
buletini metrologjik 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e parë zyrtar metrologjik të vitit 2022.

 

Buletini Metrologjik Nr. 1, 2022

Shpërndani në rrjete sociale: