Buletini Metrologjik Nr. 1, 2023

Buletini Metrologjik Nr. 2, 2022
tetor 13, 2022
dita boterore 2023
Dita Botërore e Metrologjisë: 20 maj 2023
maj 12, 2023
buletini-dpm-1-23.

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e pareë zyrtar metrologjik për vitin 2023.

Lexo te plote: Buletini Metrologjik Nr. 1, 2023

Shpërndani në rrjete sociale: