Buletini Metrologjik Nr. 2, 2022

Miratimi dhe publikimi i CMC-ve në BIPM KCDB
gusht 18, 2022
buletini-dpm-1-23.
Buletini Metrologjik Nr. 1, 2023
mars 15, 2023

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e dytë zyrtar metrologjik të vitit 2022.

 

Buletini Metrologjik Nr. 2, 2022

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda