Publikime

e enjte , der 13. tetor 2022

Buletini Metrologjik Nr. 2, 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e dytë zyrtar metrologjik të […]
e enjte , der 18. gusht 2022

Miratimi dhe publikimi i CMC-ve në BIPM KCDB

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në përputhje me politikën e cilësisë ka implementuar dhe mirëmban në mënyrë të vazhdueshme Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në drejtim […]
e mërkurë , der 4. maj 2022
dita boterore e metrologjise 2022

Dita Botërore e Metrologjisë: 20 maj 2022

Metrologjia në Epokën Digjitale është tema për Ditën Botërore të Metrologjisë 2022. Zgjedhja e kësaj teme synon të nxjerrë në pah revolucionin që teknologjia digjitale ka […]
e premte , der 1. prill 2022
buletini metrologjik 2022

Buletini Metrologjik Nr. 1, 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në mbështetje të ligjit nr.126, datë 15.10.2020 ‘’Për metrologjinë’’ neni 44, pika 1, ka publikuar buletin e parë zyrtar metrologjik të […]