Publikime

e premte , der 26. prill 2019

Pjesmarrje ne nderkrahasim laboratorik

Pjesmarrje e Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë ne aktivitetin e EURAMET-it ‘‘Ndërkrahasim volumor për  balon  qelqi 100 mL dhe mikropipete plastike variabel 1000 µL’’   Sektori […]
e premte , der 26. prill 2019

Komiteti Teknik i Rrjedhjes, prill 2019

Takimi vjetor i Komitetit Teknik të Rrjedhjeve (TC-F)  2019. Në kuadër të bashkëpunimit me strukturat e EURAMET-it në datat 9 – 11 Prill 2019 në Institutin Zviceran  të Metrologjisë (METAS), Bern, Zvicër, u realizua […]
e mërkurë , der 27. mars 2019

Studentja e ekselencës, znj. Valbona Dina i bashkohet stafit të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM).

Studentja e ekselencës, znj. Valbona Dina i bashkohet stafit të Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM). Në zbatim të VKM Nr. 766, datë 26.12.2018 “Për punësimin […]
e martë , der 19. mars 2019

Takimi i Grupit të Punës WELMEC WG6 “Për Parapaketimet” 2019

Në kuadër të bashkëpunimit me strukturat e WELMEC në datat 13 – 14 Mars 2019 në  Zyrën e Sigurisë dhe Standardeve për Produktin në TEDDINGTON, Angli, […]