Publikime

e martë , der 30. tetor 2018

Njoftim për zhvillimin e Ankandit publik

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë shpall ankandin publik me objekt: Shitje të automjeteve(makina,motor,motorçikleta)të dala jashtë përdorimit (skrap hekur). Shikoni me poshte dokumentacionet: Sharkoni Njoftimin e ankandit […]
e mërkurë , der 23. maj 2018

Dita Botërore e Metrologjisë

Dita Botërore e Metrologjisë është një festë vjetore e nënshkrimit nga përfaqësuesit e shtatëmbëdhjetë kombeve të Konventës së Metrit më 20 maj 1875. Konventa vendosi kornizat […]
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA

  » Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme

  » Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme