Publikime

e mërkurë , der 23. maj 2018

Dita Botërore e Metrologjisë

Dita Botërore e Metrologjisë është një festë vjetore e nënshkrimit nga përfaqësuesit e shtatëmbëdhjetë kombeve të Konventës së Metrit më 20 maj 1875. Konventa vendosi kornizat […]
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA

  » Sistemi i Kontrollit të Metrologjisë Ligjore për Instrumentat Matës në BE dhe EFTA  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme

  » Guide për kontrollin e peshoreve ndërmjet kalibrimeve të njëpasnjëshme  
e mërkurë , der 28. shkurt 2018

Guidë për Metrologjinë, Certifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi

  » Guidë për Metrologjinë, Certifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi