Publikime

e mërkurë , der 28. shkurt 2018

“Hyrje në Mbikqyrjen e Tregut të Instrumenteve Matës dhe Kontrolli i produkteve të parapaketuara”

Në kuadër të bashkëpunimit mes Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë dhe Institutit Gjerman “Physikalisch-Technische Bundesanstalt” (PTB), në datat 29 Janar – 1 Shkurt u zhvillua aktiviteti […]
e martë , der 21. nëntor 2017

Pjesmarje e specialisteve te DPM-se ne Projekte kerkimore-shkencore ne fushen e metrologjise.

Iska Kolaveri (Spahiu) – General Directorate of Metrology (DPM) in Albania. EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) through its metrology research programme EMPIR awarded to […]
e premte , der 7. korrik 2017

Njoftim

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në zbatim të Vendimit te Këshillit të Ministrave nr 473, datë 1.6.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes […]
e martë , der 30. maj 2017

Aktivitetet e DPM-se per periudhen Maj-Korrik 2017

Aktivitetet e DPM-se per periudhen Maj-Korrik 2017