Dita Botërore e Metrologjisë: 20 maj 2022

buletini metrologjik 2022
Buletini Metrologjik Nr. 1, 2022
prill 1, 2022
Miratimi dhe publikimi i CMC-ve në BIPM KCDB
gusht 18, 2022
dita boterore e metrologjise 2022

Metrologjia në Epokën Digjitale është tema për Ditën Botërore të Metrologjisë 2022.

Zgjedhja e kësaj teme synon të nxjerrë në pah revolucionin që teknologjia digjitale ka sjellë në komunitetin tonë si tendenca më interesante e shoqërisë në ditët e sotme.

Në kontekst më të gjerë, metrologjia, shkenca e matjes, luan rol thelbësor në inovacion dhe zbulimet shkencore, në industrinë e prodhimit dhe tregtinë ndërkombëtare, në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe në mbrojtjen e mjedisit mbarëbotëror.

Nënshkrimi i Konventës së Metrit nga 17 kombe më 20 Maj 1875, shënon këtë datë zyrtare për kremtimin e Ditës Botërore të Metrologjisë. Konventa shtroi rrugën për bashkëpunim në shkencën e matjes dhe në hapësirat ku ajo gjen zbatim, si në: industri, tregi apo shoqëri. Qëllimi kryesor i Konventës së Metrit – uniformiteti mbarëbotëror i matjeve – mbetet po aq i rëndësishëm në ditët e sotme sa edhe në vitin 1875.

dita boterore e metrologjise 2022

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda