Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006

Pjesmarrje e Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë ne aktivitetin e EURAMET-it M.FF-K4.1.2016 ‘‘Ndërkrahasim volumor për enë 20 L’’
shtator 21, 2016
Aktivitet Trajnues me temë: “Përcaktimi i pasigurisë në matje sipas metodës GUM”
dhjetor 6, 2016

Qe prej vitit 2008 Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 “Kerkesa te Pergjithshme per Kompetencen e Laboratoreve Testues dhe Kalibrues”.  Sistemi i menaxhimit te cilesise eshte ngritur ne laboratoret e kalibrimit te Drejtorise se Metrologjise Shkencore dhe Industriale. Pas nje procesi te gjate pune dhe perkushtimi  te specialisteve te laboratoreve, u be i mundur akreditimi  i kater laboratoreve :

1.    Laboratori i Mases
2.    Laboratori i Forces,
3.    Laboratori i Presionit
4.    Laboratori i VolumeveAkreditimi u mundesua nga Trupa Shqiptare e Akreditimit DPA. Per te
vleresuar kompetencen teknike te laboratoreve, DPA angazhoi eksperte te
jashtem nga trupe akreditimi nenshkruese e EA MLA.  Certifikata e
akreditimit u leshua ne date 16.09.2016.
Akreditimi edhe i laboratoreve te tjere mbetet prioritet i DPM-se.

 

Shpërndani në rrjete sociale: