Formualri i vleresimit te sherbimeve te kalibrimit