Informacion për proçedurat e prokurimit

  1. Lista e kontratave të lidhura
  2. Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik.
  3. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik (2022).
  4. Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme.