Kontakt

Kontakt
 • Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë
  Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 8
  e-mail: metrology@dpm.gov.al
 • Sektori i Shërbimeve nr.1 (Qendra Rajonale Tiranë)
  Adresa: Rr. Sami Frashëri, nr. 33, Tiranë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 2 (Qendra Rajonale Fier)
  Adresa: Lagjia 1 Maji, zona sizmike, Fier
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 3 (Qendra Rajonale Veriore) 
  Adresa: Ishull Lezhë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 4 (Qendra Rajonale Korçë)
  Adresa: Blloku i ri i sportit, pranë Dorkas

Për ankesa në lidhje me përfshirjen në fushate elektorale të punonjesve të Drejtorisë së Pergjithshme të Metrologjisë, apo te aseteve te saj,  ju lutem na kontaktoni si me poshte:

Email: Qendrime.Bregu@dpm.gov.al