Laboratori i matjeve kimike, Laboratori i analizave të alkoolit në frymëmarrje

Laboratori i matjeve kimike

 

Laboratori i analizave të alkoolit në frymëmarrje

 

Laboratori i analizës së alkoolit në frymëmarrje siguron gjurmueshmërinë e matjeve të alkoolit në frymëmarrje në vendin tonë nëpërmjet kalibrimit të instrumenteve matës të alkoolit që përdoren nga departamentet e policisë rrugore. Kjo gjurmueshmëri sigurohet nëpërmjet standartit kombëtar të përbërë nga tre balona qelqi në një banjë termostatike.

Laboratori ka në përdorim:

 • Banjo termostatike, diapazoni i temperaturës 20 °C deri në 40 °C, stabiliteti i temperaturës 0,01 °C;
 • Analizator i nivelit të alkoolit në frymëmarrje me diapazon matje nga: 0 deri në 3 mg/L;
 • Matës preçiz gazi, diapazoni 20-1200 L/h me saktësi 0.5%;
 • Matës kontrolli të rrjedhjes me diapazon deri në 13.33 NI/min me saktësi 0.01%;
 • Instrument matës për monitorimin e temperaturës në sistem;
 • Peshore analitike dhe preçizioni të lartë 200 g, d = 0.1 mg; 2500 g, d = 0.01 mg;
 • Set pipetash, bekera;
 • CRM, etj.

 

Kalibrime të instrumenteve matës të përqëndrimit të alkoolit në frymëmarrje me interval 0 to 3.0 mg/L.

 

 

 

Laboratori i pH dhe konduktivitetit

 

Së fundmi është ngritur laboratori i matjeve të pH dhe konduktivitetit i cili është pjesë e laboratorit të matjeve kimike që do të fillojë aktivitetin praktik.

Ky laborator do të sigurojë gjurmueshmërinë e matjeve të ph dhe konduktivitetit në vendin tonë nëpërmjet kalibrimit të instrumenteve matës të ph dhe konduktivitetit që përdoren nga laboratorë të ndryshëm kimik, analitik në territorin e Shqipërisë.

Laboratori ka në përdorim:

 • pH-metër me dy elektroda të kombinuara me diapazon të temperaturës 20 °C deri në 40 °C;
 • Instrument matës, i percjellshmërisë elektrike me diapazon të temperaturës 20 °C deri në 40 °C;
 • Peshore analitike dhe preçizioni të lartë 200 g, d = 0.1 mg;
 • Instrument matës për monitorimin e temperaturës në sistem;
 • Furra, banjo uji, set pipetash plastike dhe bekera;
 • CRM, etj.

 

 

 

Kalibrime të instrumenteve matës të pH dhe konduktivitetit