Metrologjia

20 Maji është Dita Botërore e Metrologjisë 

Metrologjia, shkenca e matjes, është aq e vjetër sa qytetërimi njerëzor ajo vazhdon të ndryshoj vazhdimisht, ajo vazhdon  përshpejtimin përpara dhe  vazhdon të jetë dinamike.

Eshtë me të vërtetë interesante  te jesh pjesë e kësaj pune shumë dinamike që ne e quajmë “Metrologji”.

Dita Botërore e Metrologjisë është  festa vjetore e nënshkrimit të Konventës se Metrit më 20 Maj 1875 nga përfaqësuesit e shtatëmbëdhjetë kombeve. Konventa vendosi  kornizën për bashkëpunim botëror në shkencën e matjes dhe në kërkesat e saj industriale, tregtare dhe shoqërore. Qëllimi origjinal i Konventës se Metrit – Uniformiteti në mbarë botën e matjes – mbetet edhe sot po aq i rëndësishem sa ishte dhe në vitin 1875.

car rental tirana real estate saranda