Ndihma shoqërore/subvencione

  1. Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPM (nuk ka informacion).
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve (nuk ka informacion).
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim (nuk ka informacion).
  4. Procedura e ankimimit (nuk ka informacion) .
  5. Kërkesat dhe përgjigjet (nuk ka informacion).
car rental tirana real estate saranda