Ndihma shoqërore/subvencione

  1. Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga DPM.
  2. Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve.
  3. Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim.
  4. Procedura e ankimimit.
  5. Kërkesat dhe përgjigjet