NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
nëntor 17, 2023
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
dhjetor 1, 2023

Shpallje për lëvizje paralele/ Pranim në shërbimin civil

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Shfaq shpallje / Apliko

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda