NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
dhjetor 1, 2023
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
dhjetor 1, 2023

Shpallje për lëvizje paralele/ Ngritje në detyrë
Në kategorinë e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Matjeve Mekanike, në Drejtorinë e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë

Shfaq shpallje / Apliko

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda