NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
dhjetor 1, 2023
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
dhjetor 1, 2023

Shpallje për lëvizje paralele/ Ngritje në detyrë
Në kategorinë ekzekutive

Lloji i diplomës “Arsim i Lartë”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Shfaq shpallje / Apliko

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda