Aktivitetet e DPM-se per periudhen Maj-Korrik 2017
maj 30, 2017
Pjesmarje e specialisteve te DPM-se ne Projekte kerkimore-shkencore ne fushen e metrologjise.
nëntor 21, 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në zbatim të Vendimit te Këshillit të Ministrave nr 473, datë 1.6.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve  njerezore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet ne Kuvendin e  Shqiperisë për vitin 2017”,  inkurajon te denanconi çdo rast të përfshirjes së punonjesve të DPM-së  në fushatën zgjedhore. Për cdo rast që do të konstatoni,  mund të na shkruani në adresën e e-mailit  metrology@dpm.gov.al

Shpërndani në rrjete sociale: