REGJISTRI I MONITORIMIT TE SUBJEKTEVE TE AUTORIZUARA