Rregjistri-i-njohjes-se-miratimit-te-tipit-te-instrumentave-mates-ligjerisht-te-kontrolluar-te-leshuar-nga-DPM