Testimi i instrumenteve mates te alkoolit ne frymemarrje

Newsletter Qershor
qershor 29, 2016
Pjesmarrje e Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë ne aktivitetin e EURAMET-it M.FF-K4.1.2016 ‘‘Ndërkrahasim volumor për enë 20 L’’
shtator 21, 2016

Ne datat 16 -17 Qershor  2016 prane ambjenteve te Drejtorise te Pergjithshme te Metrologjise u zhvillua nje trajnim dy ditor me fokus ‘’Testimi i instrumenteve mates te alkoolit ne frymemarrje’’ . Trajnimi ishte pjese e planit te aktiviteteve qe organizohen nga EURAMET si pjese e projektit ‘’Lehtesimi dhe Zhvillimi i Struktures Kombetare te Metrologjise’’. Ne trajnim moren pjese perfaqesues nga Institutet e Metrologjise te Rajonit (Maqedonia, Mal i Zi, Kosova, Bosnje Hercegovine, perfaqesues te kompanise Croatia Drager Safety) dhe pjesmarres te DPM-se dhe Policise te Shtetit. Me mbeshtetjen e lektores gjermane Znj. Regina Kluess u krijua mundesia qe pjesmarresit per dy dite pervec sesionit teorik te kryenin edhe teste praktike matjeje ne ambjentet e laboratoreve te DPM me sistemin reference te matjes te alkoolit

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda