Trajnimin me teme ”Konformiteti i parapaketimeve me kerkesat metrologjike”

20 Maj – Dita Botërore e Metrologjisë
maj 17, 2021
Buletini metrologjik Nr. 1, 2021
prill 1, 2022

Me kerkese te Agjensise te Metrologjise te Kosoves (AMK), Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise zhvilloi ne datat  9, 10 dhe 11 Qershor 2021, trajnimin me teme ”Konformiteti i parapaketimeve me kerkesat metrologjike”. Programi i trajnimit u krye nga pergjegjesja e sektorit  te parapaketimeve, Znj. Valdete Buca. Ne trajnim mori pjese perfaqesuesja e AMK e cila ndoqi sesionin teorik dhe realizimin e matjeve praktike ne ambientet e laboratorit/autolaboratorit te DPM-se.

Shpërndani në rrjete sociale:
car rental tirana real estate saranda