Vende Vakante

 

  1. Specialist në Sektorin e Masës dhe Densitetit, në Drejtorinë e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a
  2. Specialist në Sektorin e Matjeve Mekanike, në Drejtorinë e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a
  3. Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.1, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Tiranë)
  4. Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.1, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Durrës)
  5. Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.1, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Elbasan)
  6. Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.2, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Vlorë)
  7. Specialist( Metrolog i Autorizuar) në Sektorin e Shërbimeve Nr.4, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria IV-a (Korçë)
  8. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Nr.1, në Drejtorinë e Metrologjisë Ligjore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë – kategoria III-b (Tiranë)
  9. Përgjegjës i Sektorit Elektrik dhe Termometrisë, në Drejtorinë e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë- kategoria III-a/1